Elérhetővé vált a könyvtárunk az eCard applikációban

A saját mobiljukon intézhetik könyvtári ügyeiket, beleértve minden olyan kényelmi funkciót, amit egy natív applikáció adhat.

A katalógusban keresés és előjegyzés mellett például az applikáció értesíti az olvasót a közelgő lejáratról is.

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.qulto.ecard

 


 

Zárva

Elérhetővé vált a könyvtárunk az eCard applikációban

A saját mobiljukon intézhetik könyvtári ügyeiket, beleértve minden olyan kényelmi funkciót, amit egy natív applikáció adhat.

A katalógusban keresés és előjegyzés mellett például az applikáció értesíti az olvasót a közelgő lejáratról is.

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.qulto.ecard

 


 

De szeretnék gazdag lenni

A könyvtár a 21. században

Tavaszváró olvasópályázat

Tavaszváró olvasópályázat alsósoknak

Olvasd el a mesét, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Nézd át még egyszer, majd add le a könyvtárban. Ne felejtsd el a neved, iskolád és osztályod is ráírni a lapra!

Jó munkát kívánunk!

Leadási határidő módosult: 2021. április 30.

 

                   Név: …………………………………………………………….………………………………………….

 

Iskola: …………………………………..……………………………………………………………. Osztály: ………………..

 

A hóvirág

Az erdőket, mezőket hó borította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
- Alszol még? - suttogta szomszédjának az egyik fűszál. Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt: azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmatcseppben fürdik, és napsugárban szárítkozik. De szomszédja hamar visszaterelte a valóságba:
- Miért mosolyogsz?
- Nem a szellő hív játszani? - Erre elnevette magát a füvecske.
- Jól mondod! Mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát! - A másik fűszál csak most tért magához.
- Ah! Hát még mindig hótakaró alatt vagyunk! Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat!
Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
- Aludjunk inkább! Legalább szépet álmodunk!
- Ne aludj! - suttogta a másik - Nézzük meg, mi van a világban.
- Hogyan nézhetnénk meg mi azt, gyenge kis fűszálak, a nagy hótakaró alatt! Akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól. - De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
- Meg kell keresnünk a módját!
- De hogyan? - Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt:
- Én már kitaláltam! - Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott. Aztán megkopogtatta a földet.

- Fölébresztem a föld alatt alvókat - mondta titokzatosan.
- Hallják is azok! Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.— De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nemsokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt. Megörült a kis fűszál.
- Jó reggelt - kiabált jó erősen. - Kialudtátok magatokat? - A hóvirág még zsenge zöld csíraágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett, meg is szólalt álmos hangon:
- Ki az, mi az?!
- Fűszálacska! - volt a válasz. Megörült a hóvirágcsírácska, egyszerre víg lett.
- Hát ti már fölébredtetek? Akkor én sem leszek rest! - kiugrott csíraágyacskájából, bimbófejét nekifeszítette a földnek, s egyszeriben ott állt a fűszál előtt. Boldogan ölelték meg egymást.
- Csakhogy itt vagy! - mondogatták a fűszálak.
Igen ám, könnyű volt a jó puha földből kibújni - gondolta az első fűszál. - De hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni?
- Te voltál az egyetlen reményünk - mondta a másik fűszálacska. - Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni: van-e már meleg napsugár.
A hóvirágbimbócska nem kérette magát, hiszen neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk:
- Jaj de fényes a napvilág! Jaj de szép az ég! - Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte langyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nemsokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
- Most már nemsokára jön a szellő is - mondta az első fűszálacska a szomszédjának.
- És akkor úgy lesz, mint ahogyan álmodtam - válaszolta a másik füvecske - , harmatcseppben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
A hóvirág szelíden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordította.

(Zelk Zoltán meséje nyomán)

Feladatok

  1. Egészítsd ki a mondatokat! Figyelj a helyesírásra!

Az erdőket, mezőket ….. borította, de a hó ……………  a kis …………………………... ébredezni

 kezdtek már …………... álmukból. Az egyik lelkesen keltegette társát, de ő azt mondta:

……………………………  inkább! ……………………………. szépet álmodunk! - A másik fűszál,

nem hagyta magát: Még …………………………. odalapult a földhöz, ……………………………….

Aztán …………………………….. a földet. A hóvirág még zsenge zöld ………………………………

……………………………., de a kiabálásra …………………………. A kis fűszál üdvözölte és vidá

man nézte, ahogy  a hóvirág bimbója kibújik a föld alól. A másik fűszálacska kedvesen mondta: 

- Én tudtam, hogy te bátor és ………… vagy, és ……………..adsz nekünk a ……………………….

  1. A csillagok egy-egy szereplőt rejtenek. Kik ők?

 L Á F S Z Ű         Á G H V I Ó R       A G S U N Á R P     

            S Ő L Z E L       Ó T R A K A Ó H

 

3. Igaz vagy hamis? Írj I vagy H betűt a mondat elé!

…… A. Egy kis fűszál fölébredt a hótakaró alatt.

..…. B. Az egyik füvecske még nagyon álmos volt, tovább szeretett volna aludni.

…... C. A fűszál kopogtatása sem ébresztette föl a hóvirágot.

…..  D. A szellő elfújta a havat a hóvirág bimbója felett.

…..  E. Hamarosan a két kis fűszál is ott állt a meleg napsugarak ölelésében a hóvirággal együtt.

 

4. A rejtvény színes négyzeteiből olvashatod ki a megfejtést.

 

Hófehéren fedi a tájat télen: dunyha, …..                                                       

           
           
           
           
           
           

 

A kis fűszál álmában ilyen cseppben fürdött

 

Aki áttörte a havat, elsőként bukkant a felszínre.

Ebben aludt a hóvirág, ez zöld színű.

 

Ez a fűszál aggódott , hogyan lehet a hótakaró fölé kerülni. (két szó)

A hóvirág kérdezte, mikor felriadt: - Ki ……? (három szó)

 

5. A növények tavsz közeledtével éledezni kezdenek. Sorolj fel öt olyan állatot, amik tél álmot alszanak!

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

6. Húzd ki a betűhálóból a virágok neveit, majd a megmaradt betűkből rakd össze egy újabb virág nevét!

              ……………………………………………………….

 

7. Készíts illusztrációt a meséhez vagy tavaszi hangulatú képet bármely technikával külön papírra legfeljebb A4 méretben. A külön lapra is írd rá a neved, iskolád, osztályod!

 

Kellemes olvasást,                             

jó munkát kívánunk!