Programok

Mindenkit érinthet

Az előadás elmarad

Világjárók

Újraindult Világjárók sorozatunk, melynek első előadója Szekeres Kornél őrnagy volt, aki 2023. tavaszán megkapta "Az év rendőre 2022." díjat. Fantasztikus, vetített képes élménybeszámolója olykor döbbenetet, máskor mosolyt csalt hallgatósága arcára. Marokkót, Marakest és környékét járhattuk be jó másfél órában, és rengeteg érdekességet láttunk, hallottunk. Köszönjük Kornélnak és mindeniknek, aki eljött!

2024. január 30-án, kedden 17 órakor várjuk újabb világjárónkat! Meg persze minden érdeklődőt!

Világjárók

Hamvas napok. Hamvas olvasósarok

Dr. Thiel Katalin gondolatai Hamvas Béla íróról.

A cikket "Az észt meghaladó tudás". Az inspiráció tere: Hamvas olvasósarok (Kiadó: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Szentendre, 2021) című könyvből illesztettük be.

 

 

 

 

Könyvtárunkban elérhető Hamvas Béla művei:

KARNEVAL

Az irodalomtörténet által gyakran a XX. századi magyar - és bátran mondhatjuk: európai - irodalom egyik legfontosabb regényének is nevezett Karneval Hamvas Béla legfontosabb és...

A ​babérligetkönyv

A ​déli napfény, a tenger felől jövő puha szél, a fűszeres levegő inkább volt álom, mint amit álmodni tudtam volna. Egyszerre arra gondoltam, hogy nincs...

A ​világválság

Hamvas Béla három rokon témájú és gondolatilag egymáshoz kapcsolódó írását tartalmazza e kötet. A Modern apokalipszis 1935-ben a Társadalomtudományban jelent meg (113–127.); a Krízis és...

Álarc és koszorú

Az életműkiadás jelen kötetétől kezdődően - összesen négy köteten át - Hamvas Béla külön gyűjteménybe nem rendezett esszéit és tanulmányait, valamint előadásait és hozzászólásait adjuk...

Sarepta

Szintén "segédmunkási-raktárosi száműzetése" alatt, 1951-56 között Inotán és Tiszapalkonyán írta meg Hamvas Béla Sarepta című esszénaplóját. Írásának címével (sarepta = olvasztás, finomítás) egyfelől új és...

Közös életrend

„Minden igazi filozófia himnusz. Mi a himnusz? Élni annyi, mint megrészegedni a világtól. Himnusz tódul az ember ajkára, mikor önkívületben magasztal valakit és valamit. Amikor...

Nehéz nem szatírát írni

Difficile est saturam non scribere - nehéz szatírát nem írni, mondja Juvenalis szatíráinak mindjárt az első könyvében, és a jelen kötetben olvasható írások tanúsága szerint...

A száz könyv

A ​feladat száz könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az...

A bor filozófiája

"Végül is ketten maradnak, Isten és a bor - Elhatároztam, hogy imakönyvet írok az ateisták számára. Korunk ínségében a szenvedők iránt részvétet éreztem és ezen...

Magyar Nyelv Hete. Jókai Mór

„… gyönyörűen zengő nyelvünk...”

Írók, könyvek, online.

 

 

Jókai Mór (Bemutatja: Praznovszky Mihály Irodalomtörténész)

 

Könyvtárunkban elérhető Jókai Mór könyvek:

A ​kiskirályok

„A kiskirályok a megye urai, a régi dinasztiák regénye. A Tanussy-család tagjai köré a többé-kevésbé jelentékeny szereplők hosszú sora, a régi világ legkülönbözőbb elemei és...

Politikai ​divatok

Hiába ​mondják nekünk, válasszátok külön a magányéletet a közélettől; tudjatok érzelmesek lenni, mint a német, praktikusok, mint az angol, elmések, mint a francia – költők...

Egy ​az Isten

Hogyan lehet elrekeszteni a valóságos világ parányi részét, és paradicsommá avatni azt? Csakis egy szerető asszony segítségével, akiért keményen megküzdött a férfi. Zboróy Blanka és...

Öreg ember nem vén ember

"Van egy nyavalya a művészre nézve, mely rendesen temetéssel végződik, de olyan temetéssel, melyet neki magának is végig kell nézni. Ez a nyavalya az, mikor...

Egy magyar nábob

A könyv arról a korról, nemesi generációról szól, amely az 1820-as évektől vívta harcát Magyarország polgári átalakulásáért, szellemi és anyagi felvilágosodásáért.

És ​mégis mozog a Föld

Az ​És mégis mozog a föld nagylélegzetű, romantikus történet, melyet a magyar történelem eleven eseményeiből formált Jókai teremtő képzelete. Főhősében a felvilágosodás és a reformkor...

Mire ​megvénülünk

Borongós, ​elégikus hangulatú mű – mondják a regényről. Mindenesetre nehéz kor, személyes hányattatások hatására íródott. 1860-61-ben rövid időre felcsillant a 48-as alapokon való kibontakozás reménye,...

Az új földesúr

Jókainak egyik legnépszerűbb s egyben legvitatottabb regénye. Azok a remények, melyek a polgárosodásért küzdő magyarság legjobbjait fölvillanyozták, a regény megírásának idején szétfoszlani látszottak. A reménytelenségnek...

A lélekidomár

A történetben szereplő Lándory Bertalan, Jókai képzeletének terméke. A regény hátterében emlékezetes történelmi események zajlanak. Az egyik a dél-alföldi betyárvilág fölszámolása, a másik a párizsi...

Fekete ​gyémántok

A ​regényben két vállalkozó áll egymással szemben: Berend Iván, a bondavölgyi kis bányaüzem vezetője, és Kaulmann Félix részvénytársasága. Kaulmann minden erővel – főleg Sámuel apát...

Hamvas napok.

Kedvenc Hamvas kötetem.

 

 

Nagyon fiatalon vonzottak már Hamvas Béla könyvei, emlékszem mennyire tetszett a sárgásbarna kötésű sorozata. Még egy betűt sem olvastam tőle, de tudtam, hogy egyszer majd elolvasom mindet. Körülbelül huszonöt éve, korai harmincas éveimben olvastam az első Hamvas könyvet, ez a Babérligetkönyv volt. Annyira magával ragadott, hogy mániákusan elkezdtem összegyűjteni a teljes sorozatot, ami akkoriban nem volt egyszerű. Állandóan jártam az antikváriumokat, figyeltem a hírdetéseket és hamar össze is gyűlt az akkor még csak 25 kötetből álló életmű sorozat. Mindent elolvastam, ittam a gondolatait, gyönyörködtem a stílusában. Egy könyv fogott ki rajtam, a Karnevál. A hét könyv második könyvének felénél elakadtam. Nem értettem, idegesített. Az esszéit élveztem, talán értettem is, de a Karnevál sok volt. Aztán a negyvenes éveim elején újra kezdtem a könyvek olvasását, szépen egyesével haladtam. Egyre többet értettem, más gondolatok jutottak el hozzám, mint tíz éve. Még nagyobb örömmel olvastam a műveket. Nem maradt más, ott volt újra a Karnevál. Újra elkezdtem olvasni. Egyszerűen nem értettem, mi volt velem tíz éve, most nem tudtam letenni. Amint a végére értem, azonnal újrakezdtem. Kétszer olvastam el azon a nyáron. Ha megkérdezik, mi a kedvenc könyvem, most már gondolkozás nélkül felelem, hogy a Karnevál. Lassan belépek az ötvenes éveimbe, tehát indulhat a harmadik kör, újra leveszem a polcról a féltve őrzött Hamvas Béla könyveket és ismét elolvasom mindet. Tudom, hogy más lesz, mint tíz, vagy húsz éve.

Ott Cecília

 

Könyvtárunkban elérhető Hamvas Béla művei:

KARNEVAL

Az irodalomtörténet által gyakran a XX. századi magyar - és bátran mondhatjuk: európai - irodalom egyik legfontosabb regényének is nevezett Karneval Hamvas Béla legfontosabb és...

A ​babérligetkönyv

A ​déli napfény, a tenger felől jövő puha szél, a fűszeres levegő inkább volt álom, mint amit álmodni tudtam volna. Egyszerre arra gondoltam, hogy nincs...

A ​világválság

Hamvas Béla három rokon témájú és gondolatilag egymáshoz kapcsolódó írását tartalmazza e kötet. A Modern apokalipszis 1935-ben a Társadalomtudományban jelent meg (113–127.); a Krízis és...

Álarc és koszorú

Az életműkiadás jelen kötetétől kezdődően - összesen négy köteten át - Hamvas Béla külön gyűjteménybe nem rendezett esszéit és tanulmányait, valamint előadásait és hozzászólásait adjuk...

Sarepta

Szintén "segédmunkási-raktárosi száműzetése" alatt, 1951-56 között Inotán és Tiszapalkonyán írta meg Hamvas Béla Sarepta című esszénaplóját. Írásának címével (sarepta = olvasztás, finomítás) egyfelől új és...

Közös életrend

„Minden igazi filozófia himnusz. Mi a himnusz? Élni annyi, mint megrészegedni a világtól. Himnusz tódul az ember ajkára, mikor önkívületben magasztal valakit és valamit. Amikor...

Nehéz nem szatírát írni

Difficile est saturam non scribere - nehéz szatírát nem írni, mondja Juvenalis szatíráinak mindjárt az első könyvében, és a jelen kötetben olvasható írások tanúsága szerint...

A száz könyv

A ​feladat száz könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az...

A bor filozófiája

"Végül is ketten maradnak, Isten és a bor - Elhatároztam, hogy imakönyvet írok az ateisták számára. Korunk ínségében a szenvedők iránt részvétet éreztem és ezen...

Magyar Nyelv Hete. Schmöltz Margit

„… gyönyörűen zengő nyelvünk...”

Írók, könyvek, online.

 

Schmöltz Margit

Akár a víz…

 

Akár a víz, olyan a magyar nyelv. Pára körülöttünk - mely a távolban sűrűsödik, de szemünk előtt láthatatlan. Vagy nyári, langymeleg eső. Olykor zivatar, tarkót lúdbőröző. Máskor szomjat oltó, testet, lelket tisztára mosó. Néha kiszáradunk hiányától, máskor áradásként elborít.

Tenger a magyar nyelv, melynek partjait a hit, a zene és az értelem szegélyezi. Átmenetük nem kimért, megszabott, inkább édes hullámzásban merülnek el egymásban.

Máskor kiáltva, riadtan zúgó patak nyelvünk, borzongató, utat törő.

Szitál, ömlik, itat, mosdat, elringat, ölel. Szavai vízcseppek, molekulák, és csak kedvük szabja, hogy ködként szitálnak, felhővé válnak, könnyé szomorodnak, csókot nedvesítenek, orkánná vadulnak, vagy szomjat oltanak. Akár a víz.

 

Könyvtárunkban elérhető könyvei:

A sólyom szárnyat bont

Ki lehet Anonymus? Miért takarja el arcvonásait a szemébe hulló csuklya? Ebben a történetben fény derül arra, kit rejt a névtelen jegyző kámzsája, és még...

Kő kövön

Gyermeket világra segíteni, szappantömböket feldarabolni, disznóbőrben csecsemőt melengetni mind-mind női lélekből fakad. Míg a férfiak országokat kormányoznak, csatákat vívnak, addig az asszonyok csendes sorsa rejtve...

50 év - 50 kérdés - 50 válasz

50 év - 50 kérdés - 50 válasz

1.A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1971-ben határozatával várossá nyilvánította
Balatonfüredet. Mikortól volt érvényes a határozat?
1971. január 1. 1971. március 15. 1971. április 25.

2.Ki írta a következő verssorokat? "A kút körül a park lombsátorából hűs árny hull, zsongó,
lassu suttogás szól: százados multból derűs üzenet." (25 évvel ezelőtt hunyt el, sokszor
gyógyult a Szívkórházban, rendhagyó órákat tartott a Lóczy Lajos Gimnáziumban, 35 évvel
ezelőtt lett a városunk díszpolgára)
Illyés Gyula      Keresztury Dezső      Szabó Lőrinc

3.15 éve 2006. május 5-én újra felavatták a Jókai obeliszket, amelyet korábban
közlekedésbiztonsági okokra hivatkozva bontottak el.
Mikortól meddig állt eredetileg a Kerek templom mellett?
1925 és 1960 között          1925 és 1971 között             1904 és 1960 között

4.Városunk kulturális életének meghatározó alakját keressük. Elsőként kapta meg a
Balatonfüred Kultúrájáért kitüntetést, 2011. április 21-én hunyt el, tiszteletére emlékfát
ültettek a Kovászna-parkban. Ki ő?
Havas Erzsébet                Sarkady Tamás                    Glatz László

5.25 évvel ezelőtt 1996. április 26-án a testvérvárosi szerződés aláírása alkalmából dr. Axel
Luttenberger polgármester emlékfát ültetett és táblát avatott a Polgármesteri Hivatal épülete
előtt. Melyik várossal kötöttek szerződést ezen a napon?
Castricum                         Germering                              Opatija

6. 160 évvel ezelőtt, 1861. május 7-én született az a Nobel-díjas költő, aki a szívkórházban
történt gyógyulása emlékére fát ültetett a sétány melletti parkban. Később szobrot állítottak a
fa elé, legutóbb 2005-ben. A faültetés alkalmából írt verse: „Ha nem vagyok többé a földön, ó
fám – Susogtasd tavasszal megújuló leveleidet Az erre vándorlók fölött: A költő szeretett, míg
élt.” Kiről van szó?
Salvatore Quasimodo      Ranindranath Tagore              Thomas Stearns Eliot

7. 10 évvel ezelőtt, 2011-ben több személy kapta meg Balatonfüred Díszpolgára címet. Kik
voltak ők?
Petrőcz Lászlóné, Kutas Árpád alpolgármester (posztumusz), Gyűrű Géza plébános

8. 100 éve született az a személy, aki hajótervezőként dolgozott a Balatoni Hajózási Rt.
balatonfüredi üzemében nyugdíjazásáig, hajózástörténettel is foglalkozott, ő írta a
balatonfüredi hajógyár történetét feldolgozó 2006-ban megjelent könyvet.
Wagner Imre, Németh István, Varga Imre

9. A 70-es évek elején egy nagy vihar erősen megtépázta a parti fákat, azokat
életveszélyesnek nyilvánították, több ütemben kivágták és helyükre újakat ültettek. Melyik
évben fejeződött be a Tagore sétány öreg nyárfáinak platánra cserélése?
1971. 1973. 1976. november 45 éve

10. A Magyar Film Napja alkalmából keressük azt az írót, akinek a színdarabjából 1954-ben
készült egy remek film, amelyről Bacsó Péter ezt írta: „Nagy leleménye a biedermeier világ
megteremtése, ahogyan a Kolozsvárott játszódó vígjátékot
idillikus badacsonyi, balatonfüredi környezetbe helyezte.” Szigligeti Ede

11. A Magyar Film Napja alkalmából a Balatonon gyakran vitorlázó filmrendezőről, Bujtor
Istvánról készült szobor nevét kérjük megadni. Balatoni legenda

12. Ki tervezte azt az épületet, amelybe 1991-ben a Ferencsik János Zeneiskola költözött be?
Pálóczi Horváth Ádám, Kossuth Ferenc, William Teasdale,

13. A tihanyi apátság hiteles birtokösszeírásában szerepelt először Papsoka, Arács, Kék és
Füred neve. Melyik évben készült ez az összeírás? 1055. 1211. 1271.

14. Egy veszprémi születésű földrajztudóst keresünk, aki ugyan bejárta Kínát és Amerikát is,
de szíve a Balatonhoz húzta vissza mindig. A második világháborút Balatonfüreden
vészelte át. 1870-től 1950-ig élt.
Cholnoky Jenő, Cholnoky Viktor, Lóczy Lajos

15. 1991. májusában hunyt el Balatonfüreden a modern Veszprém megyei turizmus
fejlesztésének meghatározó alakja, író, helytörténeti kutató. Fő műve a Balatonfüred című
monográfia (1988). Kiről van szó?
Lipták Gábor, Szekér Ernő, Zákonyi Ferenc,

16. A Széchenyi István születésének 150. évfordulója alkalmából megrendezett
ünnepségsorozatban, 1941. szeptember 1-jén avatták fel a balatonfüredi új hajókikötőt, és a
két balatoni ősfoglalkozást jelképező bronzszobrot, amelyeket Hóman Bálint vallás- és
közoktatásügyi miniszter ajándékozott Fürednek. Az egyiket egy kenesei nagygazdáról, a
másikat egy tihanyi legényről mintázta a művész. Ki készítette a szobrokat?
Pásztor János

17. Több mint 100 évvel ezelőtt jelent meg a Balatonfüred című társadalmi és gazdasági
hetilap első száma. Ki volt az alapító-szerkesztője?
Cséplő Ernő                               Luttor Ferenc                    Vadnay Béla

18. 95 évvel ezelőtt hunyt el az a színésznő, aki 1893-ban vásárolt villát Balatonfüreden.
Tiszteletére 1926-ban a Balatoni Szövetség emlékpadot állított a sétányon.
Blaha Lujza (1850–1926)         Laborfalvy Róza,              Szöllősy Nina

19. 1996-ban két intézmény szervezeti összevonásával létrehozták az Aranyhíd Kulturális
Szolgáltató Intézetet. Melyik volt ez a két intézmény?
könyvtár és a művélődési ház

20. 1921-ben a Balatoni Yacht Club kiadásában megjelent az első magyar vitorlás-folyóirat.
Mi volt a neve?
Magyar Vitorlás                       Magyar Yacht                     Balatoni Vitorlázás

21. 1786. májusában született Fáy András, akinek Helka és Kelén alakját köszönhetjük.
Emléktáblája a Füredi Panteonban, és egy lakóépület falán is megtalálható. Könyvtárunk
közelében, melyik utcában található ez az épület?
Siske u. l.

22. 95 éve született az a tanár, aki az 1970-es évek közepétől a Radnóti Miklós Általános
Iskola sporttagozatának vezetője, 1970 és 1989 között a füredi Anna-bálok főrendezője volt,
akit 1996-ban Pro Urbe díjjal, 2003-ban a Balatonfüred Sportjáért díjjal, 2014 májusában a
Balatonfüred Városért Közalapítvány Kulturális Nagykövete díjjal tüntették ki. Ki ő?
Glatz László (1926–2014)           Ján László,                    Navracsics Tibor

23. 20 éve jelent meg a város helytörténeti folyóiratának első száma. Mi a kiadvány neve?
Balatonfüredi Napló,                    Füredi Hírek,                  Füredi História

24.Ki volt az az orvos, akinek a tiszteletére 35 évvel ezelőtt a Vasutas Üdülő előtt emléktáblát
és emlékkövet avattak, aki széles körben népszerűsítette a balatonfüredi fürdőhelyet, és az itt
alkalmazott gyógymódokat?
Huray István,                     Mangold Henrik (1828–1912)          Oesterreicher Manes József

25. Ki volt az a tanár és költő, aki a Lóczy Lajos Gimnázium tanára volt 1977-1991 között, és
20 éve Veszprémben hunyt el? Verses kötetei: Ezredvégi tavasz, Hazamegyek az időbe,
Teremtés után

Kemény Géza (1937–2001)

26. 175 évvel ezelőtt ünnepélyesen felavatták a Kisfaludyról elnevezett első balatoni
gőzhajót. Kinek a születésnapján bocsátották vízre?
Kisfaludy Sándor,                 Széchényi Ferenc,                           Széchenyi István

27.Városunkban minden évben több királynőt is választanak, közülük az Anna-báli a
legismertebb. Ki volt az első borkirálynő?
Varga Marcella 2006. május 16–19.

28. 195 éve kötött házasságot Répceszentgyörgyön egy fiatal pár, akik a legenda szerint az
első füredi Anna-bálon ismerkedtek meg. Ki volt a menyasszony és ki a vőlegény?
szentgyörgyi Horváth Krisztina, eleméri és ittebei Kiss Ernő.

29. 2006. május 19-én adták át Balázs Árpád zeneszerzőnek az oklevelet, mely Balatonfüred
díszpolgárává nyilvánítja őt. Melyik zeneművet írta Balázs Árpád?
Anna-báli keringő (Huszka Jenő)                                 A füredi Anna-bálon (Zerkovitz Béla)

Himnusz a füredi borhoz,

30. 2006. május 20-án a Koloska-völgy bejáratánál (Béke u.) levő szoborparkban felavatták
Beretvás Csanád Szőlőművelő című szobrát. Kinek a nevét viseli a park?
Kutas Árpád

31. 70 éve hunyt el Brázay Zoltán (1875–1951) gyáros, aki gyerekkorától kötődött
Balatonfüredhez, arácsi birtokát 1938-ban vásárolta meg,64 holdas kertgazdaságot létesített,
részt vett a település fejlesztésében, munkahelyeket hozott létre, jótékonykodott. Mi volt az a
termék, amely a Brázay családot világhíressé és dúsgazdaggá tette?
Brázay sósborszesz

32. 20 éve lett Balatonfüred díszpolgára Csizmazia Darab József szőlőnemesítő.
Kezdeményezte egy a világon egyedülálló sorozat létrehozását, mellyel a szőlőnemesítés
eredményeként megszületett magyar szőlőfajtákat kívánta bemutatni. Milyen sorozat volt ez?
bélyegsorozat                       előadássorozat                             könyvsorozat

33. Egy Nobel-díjas költő 60 évvel ezelőtt fát ültetett a Tagore-sétányon, tiszteletére a 90-es
évek elejétől egy jelentős nemzetközi eseményt rendeznek minden évben a városunkban.                                   
Ki ő?
Salvatore Quasimodo (1901–1968)

34. A képen levő szobor köszönti azokat, akik hajóval érkeznek Balatonfüredre. Ki alkotta, és
mi a címe?
Borsos Miklós: Balatoni szél

35. 190 éve kezdte meg működését a Dunántúl első magyar nyelvű kőszínházában a Füredi
Játékszín. Az első bemutatott színdarab a Magyar hölgy című ötfelvonásos vígjáték volt.
Milyen felirat volt olvasható az épület homlokzatán?
Hazafiság a nemzetiségnek.

36. 40 évvel ezelőtt kezdte meg működését a balatonfüredi Állami Zeneiskola az
úttörőházban. Ki avatta fel 1983-ban ezt az intézményt?
Köpeczi Béla                           Ferencsik János                                 Szendrey-Karper László,

37. Melyik évben készült el az eredetileg református közösségi házként szolgáló épület, amely
1987-től máig otthont ad a könyvtár gyűjteményének? 1934.

38. 175 évvel ezelőtt új templomot szentelt fel Balatonfüreden Bresztyenyszky Béla tihanyi
apát. Melyik ez a templom?
Arácsi katolikus templom                Kerek templom                         Piros templom

39. 180 évvel ezelőtt hunyt el Pesten szentgyörgyi Horváth Fülöp János, aki az 1820-as
években a füredi Horváth ház egyik tulajdonosa volt, s a hagyomány szerint leánya
tiszteletére rendezték meg az az első füredi Anna-bált. Mi volt a lánya keresztneve?
Anna                                              Anna Krisztina                               Krisztina

40. Városunk kulturális életének meghatározó alakját keressük, aki felnőttként költözött a
településre, itt kezdte gyűjteni a helytörténeti emlékeket, amiket részben levéltári
kiadványokban, részben ifjúsági könyvekben jegyzett le. Számos néprajzi tárgyat is gyűjtött;
házát az utolsó irodalmi szalonként emlegetik. Ki volt ő?
Lipták Gábor                               Szekér Ernő                                 Zákonyi Ferenc

41. Ki volt az a személy, aki 1949–1966 között Balatonfüred főkertésze volt és évtizedekig
gondozta fürdővárosunk parkjait, kertjeit. valamint szerkesztette a Növényvédelem és
Kertészet c. lapot? Máthé János

42. 1880-ban Jókai barátja, Endrődi Sándor költő feleségül vette Écsy Antóniát. Milyen
családi kapcsolat fűzte Antóniát Écsy László fürdőigazgatóhoz?
a lánya volt                               az unokahúga volt                           az unokája volt

43. 1836. július 27.-én úszta át először a hagyomány szerint báró Wesselényi Miklós a
Balatont. Melyik két település között úszta át a tavat?
Alsóörs és Füred között         Tihany és Füred között                 Tihany és Szántód között

44. „…kik bút, bajt nem szenvednek / A boldogság karjain, / Vígadoznak a kies Fürednek
Kútfején és partjain;” – írta versében Csokonai Vitéz Mihály. Kit látogatott meg a
településünkön 1796-ban?
Pálóczi Horváth Ádámot

45. 1891. június 28-án ünnepélyesen megkeresztelték és átadták a forgalomnak a Helka és
Kelén nevű csavargőzösöket. Ekkor a korábbi Kelén lapátkerekes gőzhajó nevét – a
„vasminiszter” iránti tiszteletből – Barossra változtatták. Melyik tárca minisztere volt Baross
Gábor 1891-ben?
Magyarország kereskedelemügyi minisztere

46. 130 éve született Budapesten ifj. Lóczy Lajos geológus, aki 1931 nyarán Balatonfüred
határában geológiai fúrásokat végzett, hogy meghatározza a Füred-Tihany közötti szénsavas
mező kiterjedését. 1961-ben végleg külföldön telepedett le. Hol?
Argentínában                                Braziliában                               Mexikóban

47. A következő vízi járművek közül az egyik nem a balatonfüredi hajógyárban készült.
Melyik?
Füred katamarán  Balatonfüred vontatóhajó      Baross Gábor komphajó     Kisfaludy lapátkerekes gőzhajó

48. Az elhunyt Bálint Jánosné Köves Lívia, a balatonfüredi kemping volt vezetője helyi
múzeum létesítése céljából a Megyei Idegenforgalmi Hivatalra hagyta balatonfüredi házát.
Milyen intézmény költözött 1993-ban e házba?
a Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye

49. A várossá nyilvánítás évében avatták fel az egyik általános iskola új épületét. Melyik ez az
iskola?
ma: Radnóti Miklós Általános Iskola,

50. 3500 kötetes önálló községi könyvtár kezdte meg működését a Vasas Kultúrházban (ahol
most is található a könyvtár) Rosta Róbertné vezetésével. Melyik évben történt ez?
1956. december 31. 65 éve