Felnőttkönyvtár

Beiratkozás | Használati díjak | Szolgáltatási díjak | Késedelmi díjak

 

Beiratkozás

A hozzánk látogató könyvtárhasználót ingyenesen – beiratkozás nélkül – illetik meg a következő alapszolgáltatások:

  • könyvtárlátogatás
  • könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (olvasótermek, folyóiratolvasó, helytörténeti gyűjtemény)
  • a könyvtár katalógusainak használata: a hagyományos és az elektronikus katalógus. (számítógépekre telepített HunTéka Integrált Könyvtári Rendszer)
  • kérésükre tájékoztatást adunk gyűjteményeinkről, szolgáltatásainkról.
  • rendezvényeinken való részvétel.

A könyvtár egyéb szolgáltatásai (kölcsönzés, előjegyzés, irodalomkutatás, számítógép-használat ) csak regisztráció, illetve beiratkozás után vehetők igénybe.

A beiratkozáshoz/regisztrációhoz szükséges okmányok: érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, munkanélküliek kiskönyve, útlevél.
Személyi igazolvánnyal nem rendelkezők esetében a jótálló (szülő, gondviselő) aláírása szükséges.

Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők (diákok, gyámság alatt levők) könyvtári tagságához a szülő, vagy a gondviselő személyi adatait is kérjük. A beiratkozás 365 napra szól. (A következő évre való átiratkozás december 1-től március 1-ig történik)
Kabátjuk, táskájuk elhelyezésére ingyenes ruhatárat tartunk fenn, kérjük szíveskedjenek ezt igénybe venni. Értékeiket tartsák maguknál.

 

 

 

Könyvtárhasználati díjak

Ingyenes a könyvtári tagság az 1997. évi CXL. törvény értelmében „A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” 16 éven aluli, és 70 éven felüli látogatóknak.

Balatonfüred Város Önkormányzata döntése alapján, 2008. április 1-től a beiratkozás könyv- és folyóiratkölcsönzés esetén ingyenes.

A regisztráció/beiratkozás minden részlegben kötelező!

 

Könyvkölcsönzés

Könyv: 1 alkalommal maximum 8 db könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő: 4, illetve 2 hét.
Folyóirat: 1 alkalommal maximum 10 db folyóirat kölcsönözhető. Kölcsönzési határidő: 1 hét.

Könyvtárközi kölcsönzés költsége:
A könyv visszaküldésének postaköltsége, mely összeget az átvételekor kell kifizetni.

 

 

Olvasószolgálat – tájékoztatás

Könyvtárosaink felvilágosítást adnak könyvtárunk állományáról, szolgáltatásainkról, tájékoztatnak hagyományos és elektronikus adatbázisokból.

Tájékoztatás/tájékozódás számítógépen.1992-től kezdve könyvtárunkban a dokumentumokat számítógéppel dolgozzuk fel.
A régebbi állomány is visszamenőleg számítógépre került. Könyvtárunkban a HunTéka integrált számítógépes rendszer működik, Olvasóink számítógépes nyilvános katalógus segítségével is kereshetnek. Keresési lehetőségek: szerző (ill. közreműködő), cím (ezen belül sorozati cím, alcím is), tárgyszó, kiadó, leltári szám alapján.

Olvasóinkat helyben megtanítjuk a rendszerben való keresésre, és a későbbiekben is szívesen segítünk.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárunk a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma által támogatott és felügyelete alá tartozó Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagja, ezért a könyvtárközi kölcsönzésben meghatározott feladatok, kötelezettségek és előnyök vonatkoznak intézményünkre.
ODR lelőhelyadatbázis: http://odr.lib.klte.hu

Beiratkozott olvasóink számára könyvtárközi kölcsönzéssel kérjük meg a gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat, betartva a kölcsönadó könyvtár feltételeit (helyben használhatóság, kölcsönzési határidő).

Az ODR tagkönyvtáraiból érkező eredeti mű kölcsönzésekor a postaköltséget az olvasónak kell megtéríteni, a fénymásolás költségeit (másolási díj + postaköltség) a küldő könyvtár díjszabásának megfelelően szintén az olvasó fizeti.

A teljesítési idő 3-15 nap.

A külföldről történő kölcsönzést az Országos Széchenyi Könyvtár (www.oszk.hu) közvetítésével bonyolítjuk. Ebben az esetben az eredeti dokumentum küldéséért 600,-Ft térítést kell fizetni, másolatszolgáltatás esetében a küldő könyvtár díjtételei érvényesek + postaköltség.

A teljesítési idő 1-2 hónap.

 

Előjegyzés felvétele

Könyvtárunk állományában meglévő, kölcsönözhető, de az adott pillanatban nem elérhető dokumentumokra beiratkozott olvasóink előjegyzést kérhetnek. A kért dokumentum beérkezéséről és annak átvételi lehetőségéről kiértesítjük olvasóinkat.

 

Könyvtárbemutató

Szaktájékoztatóink diákoknak – a pedagógusokkal előzetesen egyeztetett időpontban és témában – könyvtárbemutató, könyvtárhasználati, tematikus és tanórákhoz kapcsolódó, rendhagyó órákat, foglalkozásokat tartanak.
Felnőtt csoportoknak (helybeli szervezeteknek, kirándulóknak, nyugdíjas csoportoknak) előzetes bejelentkezés alapján könyvtárbemutató foglalkozásokat tartunk.

 

Különgyűjtemények

Idegen nyelvű állományaink:
Német nyelvű könyvek 900 kötet
Angol nyelvű könyvek 350 kötet
Továbbá francia és orosz nyevű könyvek is találhatók könyvtárunkban.

Testvérvárosaink – különgyűjtemény: kétnyelvű, valamint a testvérvárosok nyelvén íródott, és a testvérvárosokat bemutató szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek, szótárak, lexikonok. /Germering: német, Castricum: holland, Kouvola: finn, Opatija: horvát, Arpino: olasz, Kovászna: magyar/

Európai Uniós különgyűjtemény: könyvtárunk több éven keresztül sikeresen pályázott a Külügyminisztériumhoz, illetve a Miniszterelnöki Hivatalhoz az Európai Únióval kapcsolatos kiadványok beszerzésére. Az Európai Únió történetével, jogrendjével, gazdálkodásával, szervezeteivel, stb. kapcsolatos dokumentumok napra készen állnak Olvasóink rendelkezésére.

Széchenyi István különgyűjtemény: A Széchenyi István életművét gondozó Logod Bt-nek (Buday Miklós kiadóvezetőnek), illetve dr. Kővári Miklósnak, a Széchenyi Társaság elnökének köszönhetően könyvtárunkban sikerült egy olyan gyűjtemény alapjait megteremtenünk, amely segítséget nyújthat a Széchenyi-család, a gróf Széchenyi István munkássága iránt érdeklődő diákoknak, felnőtteknek.

Helyismereti Gyűjtemény: válogatás a Balatonfüred múltját, természeti és épített környezetét bemutató kiadványokból; szépirodalmi és ismeretterjesztő, valamint tudományos munkák. Eredeti példányok és hasonmás kiadások. A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában megjelent kötetek, balatonfüredi és innen elszármazott költők, írók kötetei.

 

 

Késedelmi díjak

Könyv-kölcsönzési idő: 4 ill. 2 hét hosszabbítás 1 alkalommal lehetséges újabb 4 hétre.

Felnőtt részlegünkön az első felszólítás a 6. hét után 500,- Ft
Második felszólítás a 8. hét után 800,- Ft
Harmadik felszólítás a 10. hét után 1.500,- Ft
Tértivevényes levél 2.500,- Ft + postaköltség

Gyermek részlegünkön az első felszólítás a 6. hét után 500,- Ft
Második felszólítás a 8. hét után 800,- Ft
Harmadik felszólítás a 10. hét után 1.500,- Ft
Tértivevényes levél 2.500,- Ft + postaköltség

Szabálysértési eljárás indítása a település önkormányzatánál, ha a követelés 20.000,- Ft értékhatáron belül van.
Fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése a Veszprémi Városi Bíróságnál, ha a követelés 20.000,- Ft értékhatáron felül van.

 

Kétheti kölcsönzésre kiadott könyvek esetében a késedelmi díj – első felszólítás esetén a lejárat utáni napon 500,- Ft/dokumentum
második felszólítás a lejárat után egy héttel 1.000,- Ft/dokumentum

Folyóirat kölcsönzés késedelmi díja az első felszólítás a 2. hét után: 200,-Ft
Második felszólítás a 4. hét után: 300,-Ft