Felnőttkönyvtár

Beiratkozás | Használati díjak | Szolgáltatási díjak | Késedelmi díjak

 

Beiratkozás

A hozzánk látogató könyvtárhasználót ingyenesen – beiratkozás nélkül – illetik meg a következő alapszolgáltatások:

  • könyvtárlátogatás
  • könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (olvasótermek, folyóiratolvasó, helytörténeti gyűjtemény)
  • a könyvtár katalógusainak használata: a hagyományos és az elektronikus katalógus. (számítógépekre telepített HunTéka Integrált Könyvtári Rendszer)
  • kérésükre tájékoztatást adunk gyűjteményeinkről, szolgáltatásainkról.
  • rendezvényeinken való részvétel.

A könyvtár egyéb szolgáltatásai (kölcsönzés, előjegyzés, irodalomkutatás, számítógép-használat ) csak regisztráció, illetve beiratkozás után vehetők igénybe.

A beiratkozáshoz/regisztrációhoz szükséges okmányok: érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, munkanélküliek kiskönyve, útlevél.
Személyi igazolvánnyal nem rendelkezők esetében a jótálló (szülő, gondviselő) aláírása szükséges.

Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők (diákok, gyámság alatt levők) könyvtári tagságához a szülő, vagy a gondviselő személyi adatait is kérjük. A beiratkozás 365 napra szól. (A következő évre való átiratkozás december 1-től március 1-ig történik)
Kabátjuk, táskájuk elhelyezésére ingyenes ruhatárat tartunk fenn, kérjük szíveskedjenek ezt igénybe venni. Értékeiket tartsák maguknál.

 

 

Könyvtárhasználati díjak

Ingyenes a könyvtári tagság az 1997. évi CXL. törvény értelmében „A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” 16 éven aluli, és 70 éven felüli látogatóknak.

Balatonfüred Város Önkormányzata döntése alapján, 2008. április 1-től a beiratkozás könyv- és folyóiratkölcsönzés esetén ingyenes.

A regisztráció/beiratkozás minden részlegben kötelező!

 

Könyvkölcsönzés

Könyv: 1 alkalommal maximum 8 db könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő: 4, illetve 2 hét.
Folyóirat: 1 alkalommal maximum 10 db folyóirat kölcsönözhető. Kölcsönzési határidő: 1 hét.

Könyvtárközi kölcsönzés költsége:
A könyv visszaküldésének postaköltsége, mely összeget az átvételekor kell kifizetni.

 

Olvasószolgálat – tájékoztatás

Könyvtárosaink felvilágosítást adnak könyvtárunk állományáról, szolgáltatásainkról, tájékoztatnak hagyományos és elektronikus adatbázisokból.

Tájékoztatás/tájékozódás számítógépen.1992-től kezdve könyvtárunkban a dokumentumokat számítógéppel dolgozzuk fel.
A régebbi állomány is visszamenőleg számítógépre került. Könyvtárunkban a HunTéka integrált számítógépes rendszer működik, Olvasóink számítógépes nyilvános katalógus segítségével is kereshetnek. Keresési lehetőségek: szerző (ill. közreműködő), cím (ezen belül sorozati cím, alcím is), tárgyszó, kiadó, leltári szám alapján.

Olvasóinkat helyben megtanítjuk a rendszerben való keresésre, és a későbbiekben is szívesen segítünk.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárunk a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma által támogatott és felügyelete alá tartozó Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagja, ezért a könyvtárközi kölcsönzésben meghatározott feladatok, kötelezettségek és előnyök vonatkoznak intézményünkre.
ODR lelőhelyadatbázis: http://odr.lib.klte.hu

Beiratkozott olvasóink számára könyvtárközi kölcsönzéssel kérjük meg a gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat, betartva a kölcsönadó könyvtár feltételeit (helyben használhatóság, kölcsönzési határidő).

Az ODR tagkönyvtáraiból érkező eredeti mű kölcsönzésekor a postaköltséget az olvasónak kell megtéríteni, a fénymásolás költségeit (másolási díj + postaköltség) a küldő könyvtár díjszabásának megfelelően szintén az olvasó fizeti.

A teljesítési idő 3-15 nap.

A külföldről történő kölcsönzést az Országos Széchenyi Könyvtár (www.oszk.hu) közvetítésével bonyolítjuk. Ebben az esetben az eredeti dokumentum küldéséért 600,-Ft térítést kell fizetni, másolatszolgáltatás esetében a küldő könyvtár díjtételei érvényesek + postaköltség.

A teljesítési idő 1-2 hónap.

 

Előjegyzés felvétele

Könyvtárunk állományában meglévő, kölcsönözhető, de az adott pillanatban nem elérhető dokumentumokra beiratkozott olvasóink előjegyzést kérhetnek. A kért dokumentum beérkezéséről és annak átvételi lehetőségéről kiértesítjük olvasóinkat.

 

Könyvtárbemutató

Szaktájékoztatóink diákoknak – a pedagógusokkal előzetesen egyeztetett időpontban és témában – könyvtárbemutató, könyvtárhasználati, tematikus és tanórákhoz kapcsolódó, rendhagyó órákat, foglalkozásokat tartanak.
Felnőtt csoportoknak (helybeli szervezeteknek, kirándulóknak, nyugdíjas csoportoknak) előzetes bejelentkezés alapján könyvtárbemutató foglalkozásokat tartunk.

 

Kézikönyvtár

Az Olvasóteremben találhatók az alapvető lexikonok,kézikönyvek, enciklopédiák,szótárak, monográfiák.
Az olvasóterem állománya helyben használható, hét végén (szombattól-keddig) van le-hetőség kölcsönzésre.

 

Különgyűjtemények

Idegen nyelvű állományaink:
Német nyelvű könyvek 900 kötet
Angol nyelvű könyvek 350 kötet
Továbbá francia és orosz nyevű könyvek is találhatók könyvtárunkban.

Testvérvárosaink – különgyűjtemény: kétnyelvű, valamint a testvérvárosok nyelvén íródott, és a testvérvárosokat bemutató szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek, szótárak, lexikonok. /Germering: német, Castricum: holland, Kouvola: finn, Opatija: horvát, Arpino: olasz, Kovászna: magyar/

Európai Uniós különgyűjtemény: könyvtárunk több éven keresztül sikeresen pályázott a Külügyminisztériumhoz, illetve a Miniszterelnöki Hivatalhoz az Európai Únióval kapcsolatos kiadványok beszerzésére. Az Európai Únió történetével, jogrendjével, gazdálkodásával, szervezeteivel, stb. kapcsolatos dokumentumok napra készen állnak Olvasóink rendelkezésére.

Széchenyi István különgyűjtemény: A Széchenyi István életművét gondozó Logod Bt-nek (Buday Miklós kiadóvezetőnek), illetve dr. Kővári Miklósnak, a Széchenyi Társaság elnökének köszönhetően könyvtárunkban sikerült egy olyan gyűjtemény alapjait megteremtenünk, amely segítséget nyújthat a Széchenyi-család, a gróf Széchenyi István munkássága iránt érdeklődő diákoknak, felnőtteknek.

Helyismereti Gyűjtemény: válogatás a Balatonfüred múltját, természeti és épített környezetét bemutató kiadványokból; szépirodalmi és ismeretterjesztő, valamint tudományos munkák. Eredeti példányok és hasonmás kiadások. A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadásában megjelent kötetek, balatonfüredi és innen elszármazott költők, írók kötetei.

 

 

Késedelmi díjak

Könyv-kölcsönzési idő: 4 ill. 2 hét hosszabbítás 1 alkalommal lehetséges újabb 4 hétre.

Felnőtt részlegünkön az első felszólítás a 6. hét után 500,- Ft
Második felszólítás a 8. hét után 800,- Ft
Harmadik felszólítás a 10. hét után 1.500,- Ft
Tértivevényes levél 2.500,- Ft + postaköltség

Gyermek részlegünkön az első felszólítás a 6. hét után 500,- Ft
Második felszólítás a 8. hét után 800,- Ft
Harmadik felszólítás a 10. hét után 1.500,- Ft
Tértivevényes levél 2.500,- Ft + postaköltség

Szabálysértési eljárás indítása a település önkormányzatánál, ha a követelés 20.000,- Ft értékhatáron belül van.
Fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése a Veszprémi Városi Bíróságnál, ha a követelés 20.000,- Ft értékhatáron felül van.

 

Kétheti kölcsönzésre kiadott könyvek esetében a késedelmi díj – első felszólítás esetén a lejárat utáni napon 500,- Ft/dokumentum
második felszólítás a lejárat után egy héttel 1.000,- Ft/dokumentum

Folyóirat kölcsönzés késedelmi díja az első felszólítás a 2. hét után: 200,-Ft
Második felszólítás a 4. hét után: 300,-Ft