Célkitűzések

Küldetésnyilatkozat

A Városi Könyvtár Balatonfüred egyetlen nyilvános, közművelődési könyvtára, általános gyűjtőkörű települési könyvtár.

Fő feladatunknak tekintjük, hogy gyűjteményünk és szolgáltatásaink révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk használóink számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez; információs hátterünkkel segítséget nyújtsunk az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez; elősegítsük a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását; helyet biztosítsunk az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; hozzájáruljunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

 

Kitűzött céljaink érdekében az alábbi feladatokat érezzük magunkénak és törekszünk megvalósításukra

 

  • A könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk;
  • A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük a könyvtár tájékoztató-információs szolgáltatásait;
  • Nyilvános, közösségi Internet-hozzáférést biztosítunk a könyvtár látogatói és olvasói számára és hangsúlyt fektetünk a saját tartalomszolgáltatásra;
  • Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról (igény esetén idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak számára megszervezzük a könyvtári dokumentumok házhoz szállítását; vakoknak és gyengénlátóknak “öregbetűs” könyveket és hangoskönyveket szerzünk be);
  • Biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés, Interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, CD-ROM adatbázisok segítségével);
  • Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk az olvasói-látogatói szokásokat, s a felmerülő igényeknek, lehetőségeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait, az állami-önkormányzati támogatás, valamint saját források, pályázati eredmények függvényében javítjuk a könyvtár személyi és tárgyi feltételeit;
  • Összehangoljuk tevékenységünket, szolgáltatásainkat, állománygyarapítási stratégiánkat a városban működő közművelődési-oktatási intézményekkel, iskolai könyvtárakkal, civil szervezetekkel.