EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

Balatonfüred város Önkormányzata, mint fenntartó pályázat célja a saját tulajdonú ingatlanon Balatonfüred, Kossuth Lajos 35. sz. alatti Lipták Gábor Városi Könyvtár informális és nem formális tanulást segítő engedélyköteles infrastrukturális fejlesztés, amely a szorosan illeszkedik a Kormány a Partnerségi Megállapodásban céljával, azaz az oktatásba és a képzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A 18 hónapra tervezett beruházás támogatásigénye 39 930 277 millió forint a felhívás SZE_2 és SZE_5tevékenységek megjelölésével. Nyilatkozunk arról, hogy a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel rendelkezünk.
A fejlesztés során 118,5 m2 épületbővítéssel minden korosztály igényét kielégítő tanulást biztosító infrastruktúra valósul meg, a tanulás helyszíneiként képes lesz hatékonyan bekapcsolódni a település formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, és cél, hogy jelentősen emelkedjen a bevont felnőttek száma.

A bővítés során a könyvtár épülete a mozgáskorlátozottak számára is könnyen elérhető lesz, jelenleg a könyvtár épülete kizárólag lépcsőn keresztül volt megközelíthető, ami akadályozta a mozgáskorlátozottak önálló módon való bejutását.
A kreatív foglalkoztató, oktatási, audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek kialakításához korszerű könyvtári IKT eszközök kerülnek beszerzésre az SZ_5 tevékenység előírásainak megfelelően.
A projektmegvalósítása során 4 mérföldkövet terveztünk, a pályázati felhívásnak megfelelően. A költségek tervezésekor törekedtünk arra, hogy a fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulásához is kerüljenek eszközök beszerzésre. A korszerűen kialakított kulturális intézményben folyamatosan biztosítjuk az informális, nem formális tanulási programokat, (részletesen a szakmai tervben kerül bemutatásra) és az indikátor célértéknek megfelelően vállaljuk az évenkénti 300 fő részvételét.

A beruházással jelentősen megnövekedhet a könyvtárhasználók száma, és a korszerű IKT eszközök beszerzésével a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetűek számára is napi szinten elérhetővé válnak ezek, használatuk elsajátításával könnyebbé válhat a modern közösségbe való beilleszkedésük. A beruházás során a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a beszerzések ennek figyelembe vételével történnek. A projekt megvalósítása során a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítjük a szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Az épületbővítés során a térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor figyelembe vettük és érvényesítjük az egyetemes tervezés elveit, a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit.