Állás

Lipták Gábor Városi Könyvtár

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lipták Gábor Városi Könyvtár tagintézménye

jegypénztáros, teremőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Lipták Gábor Városi Könyvtár új tagintézményében a jegypénztárosi, teremőri, ill. ezzel összefüggésben lévő feladatok ellátása az intézmény nyitvatartási idejében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

–       Középiskola/gimnázium,

–       Angol nyelv alap szintű nyelvtudás,

–       Alap szintű Számítógépes ismeret,

–       magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, erkölcs bizonyítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–      Önéletrajz

–      Motivációs levél

–      Végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gellénné Zsoldos Natália nyújt, a 30/9215863 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Lipták Gábor Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegypénztáros, teremőr.

vagy

•         Elektronikus úton Kardos Andrea részére a admin@varosikonyvtar.t-online.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 28.